Arhitekte Ilona Vaivade

UZSĀKTA ZAUBES BAZNĪCAS TORŅA REKONSTRUKCIJA

2015.gada 18.marts ir nozīmīga diena Dievnama vēsturē – vēsturiskās smailes atgriešana 100 gadīgajam tornim! Zaubes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa rekonstrukcija draudzes iecerēs bija jau sen. Draudzes mācītājs Edvīns Rumjancevs, kurš līdzās ar daudziem citiem draudzes locekļiem un zaubēniešiem noraudzījās, kā tehnika paceļ pirmās konstrukcijas, “Druvai” norādīja, ka šī diena ir īpaša, jo dievnams tiek pie renovēta torņa.

Neļausim pazust unikālai arhitektūras liecībai. Ieraksti savu vārdu vēsturē, palīdzot ar līdzekļu piešķiršanu baznīcas torņa remontam un atjaunošanai.

Recontruction of Zaube Churche / DIEVNAMA REKONSTRUKCIJA ZAUBĒ_2014-2015

The lutheran church of Zaube (until 1934 Jaunpils) has been built in current shape and baptisised on 19.09.1854 and a new tower to the church has been built in 1913 according to the designs of Wilhem von Strik made in 1911. This unique construction of the tower cannot be found anywhere else in Latvia or Eurpe.

The church building has been retruned back to the parish in 1991 in a terrible condition. The roof was dropping, many roof tiles broken and replaced by tin or tarpaper. All windows in the tower were covered by simple wooden planks. All window frames are rotten in the whole tower and the tip.

ZAUBES LUTERĀŅU BAZNĪCA – VĒSTURES FAKTI

Zaube veidojusies pie ordeņa pils un tajā bijusi arī kapella, kura celta 1257.gadā, savukārt pirmā baznīca draudzei celta 1563.gadā no ozola baļķiem, bet pēc citiem avotiem – no egles koka. Celtne atradās muižas pagalmā un bijusi bez torņa, kas uzcelts tikai 1577.gadā. Toreiz vieta un arī draudze nesusi Jaunpils nosaukumu (no vācu valodas Jurgensburg). Latvijas teritorijā bija divas Jaunpilis. Otrā vieta atradās Tukuma apkārtnē un vāciski saucās Neuenburg. Līdz Latvijas valsts izveidošanai tas netraucēja, jo viena atradās Vidzemes guberņā, otra – Kurzemes, bet brīvvalsts laikā 1939.gadā Vidzemes Jaunpils tika pārdēvēta par Zaubi. Līdzarto arī Zaubes luterāņu baznīcas alternatīvais nosaukums ir Jaunpils luterāņu baznīca.

BĒRNU SLIMNĪCAS PSIHIATRIJAS NODAĻAS ŪDENS DZIEDNIECĪBAS TELPU RENOVĀCIJA_2010

BKUS Bērnu slimnīcā Gaiļezerā esošā Bērnu psihiatrijas klīnika ir vienīgā Latvijā, kurā vidēji gadā ārstējas 1000 pacientu. Šeit atrodas arī vienīgā bērnu neirorehabilitācijas nodaļa. Ūdensdziedniecības bloks Bērnu slimnīcā Gaiļezerā ir vienīgā vieta valstī, kur saņemt pilnvērtīgu terapiju un rehabilitāciju gan psihiatrijas, gan jaundzimušo un citu nodaļu pacienti, kuru ārstēšanā svarīgu vietu ieņem nemedikamentozā terapija – ūdens procedūras. Telpu un ierīču nolietojuma dēļ vairākas terapiju procedūras tika pārtrauktas, tādēļ tika uzsākta akcija “Dzīvibas ūdens” un veikta ūdensdziedniecības telpu renovācija, pateicoties sabiedrības un vairāku uzņēmumu atbalstam.

Kad arhitekte Ilona Vaivade iepazīstināja ar skicēm, kā telpām būtu jāizskatās, pārņēma aizkustinājums – cik skaisti tomēr var pārveidot telpas, un radās apņēmība, ka tas ir iespējams.

Copyright © 2021 ILONA VAIVADE All Rights Reserved.