Arhitekte Ilona Vaivade

ZAUBES LUTERĀŅU BAZNĪCA – VĒSTURES FAKTI

Zaube veidojusies pie ordeņa pils un tajā bijusi arī kapella, kura celta 1257.gadā, savukārt pirmā baznīca draudzei celta 1563.gadā no ozola baļķiem, bet pēc citiem avotiem – no egles koka. Celtne atradās muižas pagalmā un bijusi bez torņa, kas uzcelts tikai 1577.gadā. Toreiz vieta un arī draudze nesusi Jaunpils nosaukumu (no vācu valodas Jurgensburg). Latvijas teritorijā bija divas Jaunpilis. Otrā vieta atradās Tukuma apkārtnē un vāciski saucās Neuenburg. Līdz Latvijas valsts izveidošanai tas netraucēja, jo viena atradās Vidzemes guberņā, otra – Kurzemes, bet brīvvalsts laikā 1939.gadā Vidzemes Jaunpils tika pārdēvēta par Zaubi. Līdzarto arī Zaubes luterāņu baznīcas alternatīvais nosaukums ir Jaunpils luterāņu baznīca.

Anotācija: Zaubē (Jürgensburg, Jaunpils) 16.gadsimta 60.gados Josts Mots uzcēla koka baznīcu bez torņa. 1643.gadā tika uzcelta jauna baznīca bez sakristejas un ar klona grīdu. 1696.gadā pulkvežleitnants, velāk landrāts un virskonsistorijas direktors Jaunpils muižas īpašnieks Karls Gustavs fon Mots uzcēla ozolkoka baznīcu. 1854.gadā šeit tika uzcelta un 16.septembrī iesvētīta mūra baznīca ar zemu, padruknu torni, ko noslēdza zema piramidāla smaile. 1911.gadā nojauca veco torni un par Jaunpils muižas īpašnieka Paula Sokolovska līdzekļiem sāka celt tagadējo torni ar augstu smaili. Būvi pabeidza 1913.gadā, tajā pašā gadā arī tika uzbūvētas erģeles. Pēc Pirmā pasaules kara Jaunpils draudze atjaunoja kara laikā, 1917.gadā cietušo dievnamu. Altāra rentabla kolonnas nomainīja pilastri. 1930.gadā Zaubes luterāņu baznīcā pie sienas uzstādīta piemiņas plāksne 1919.gada Brīvības cīņās kritušajiem jaunpiliešiem. 1934.gadā erģeļmeistars Jēkabs Jaugietis (1874-1968) uzbūvēja jaunas ērģeles par LVL 14’000, kas Pirmā pasaules kara laikā gāja bojā. Latvijas valstī sākotnēji bija divi Jaunpils pagasti – viens atradās Vidzemes novadā Rīgas apriņķī un otrs Zemgales novadā Tukuma apriņķī, zaubēniešiem valdība lika pagasta nosaukumu mainīt. 1926.gadā Zaube ieguva savu pašreizējo nosaukumu, kurš aizgūts no Zaubes upes vārda. Jaunpils luterāņu draudze saglabāja savu nosaukumu līdz 1943.gadam.

Tieši pirms Ziemassvētkiem, 1991.gada 22.decembrī baznīca tika atdota draudzei. Dievnams atjaunots.

 

Pēckara gados draudze bija spiesta baznīcu pamest. 1963.gadā Ziemassvēkos notika pēdējais dievkalpojums. 1934.gadā ērģeļmeistara Jēkaba Jaugieša buvētās jaunās ērģeles tika iznīcinātas reizē ar parējo iekartu altāri, kanceli pēc 1963.gada. 1969.gadā noārdīta torņa smaile ar krustu, dievnamā ierikota sporta un kino zāle, pēc tam minerālmēslu noliktava, to nomainīja patērētāju biedrības noliktava. Tieši pirms Ziemassvētkiem, 1991.gada 22.decembrī baznīca tika atdota draudzei. Dievnams atjaunots.

Teksts pārpublicēts no www.zudusilatvija.lv

Copyright © 2021 ILONA VAIVADE All Rights Reserved.